MONNIE is één van de 10 geselecteerde projecten bij Project IDOLS

MONNIE is één van de 10 geselecteerde projecten bij Project IDOLS. IDOLS* brengt probleemeigenaren, opdrachtnemers en coaches bij elkaar, om samen aan complexe, maatschappelijke vraagstukken te werken. In samenwerking met Garage2020, Vers Beton, Albeda College Rotterdam, JaToch en Connect To Focus testen we de komende maanden de MONNIE App en pakken we het thema schulden aan op systeemniveau.

MONNIE is één van de 10 geselecteerde projecten bij Project IDOLS

MONNIE?

Schulden blokkeren de ontwikkeling en gezondheid van jongeren Rotterdam telt ongeveer 100.000 jongeren tussen 18 en 27 jaar. 15% van deze jongeren heeft schulden. Bij 2.700 jongeren is de schuld problematisch en de oorzaak van veel andere problemen in hun leven. Jongeren met een kleinebetaalachterstand raken door boetes en extra (incasso) kosten steeds verder in de shit en komen uiteindelijk in een slepend incassotraject terecht, dat hun ontwikkeling en gezondheid in de weg staat. Enver biedt veel van deze jongeren begeleiding en is er achter gekomen dat, de schuldenaar vaak wel wíl betalen, maar dat niet kan. Het bedrag hoger maken heeft geen nut, maar een persoonlijke of meer sociale benadering wel.

Oplossen binnen een complex en ongezond maatschappelijk systeem
Achterstanden komen het vaakst voor bij zorgverzekeraars, telecomaanbieders en online shops. Als samenleving zijn deze schuldeisers juridisch goed beschermd, vanuit de norm dat men zelf verantwoordelijk is voor opgelopen schulden. Het systeem wat we nu hebben is ziek en kent zoveel perverse prikkels dat oplossingen tegengewerkt worden.

De komende maanden testen we de MONNIE App, een hulpmiddel dat jongeren eenvoudig ondersteunt in het betalen van hun rekeningen en herinneringen en aansluit op hun belevingswereld. Ook gaan we de schuldeisende partijen medeverantwoordelijk maken voor de schuldenproblematiek door ze bijvoorbeeld bij deze ontwikkeling te betrekken.

Geen risicovolle betaalachterstanden meer

We willen dat er geen risicovolle betaalachterstanden bij jongeren in Rotterdam meer zijn of ontstaan. Door een tool (de MONNIE app) te bieden en door een beweging (de MONNIE movement) te starten.

Tijdens het IDOLS traject betekent dat concreet voor de MONNIE app:

  1. De MONNIE app is klaar voor een pilot en er is een pilot uitgevoerd met 100 jongeren bij het Albeda College in Rotterdam.
  2. Er is een rapport opgesteld waarin de resultaten van de gerealiseerde pilots zijnvastgelegd en het effect van de gebruik van de MONNIE app wordt aangetoond. Daarnaast zijn de verbeterpunten (inclusief technische omschrijving) van de MONNIE app vastgelegd.
  3. De impact van de MONNIE app is vergroot doordat 1 of meerdere pilots zijn geïnitieerd met 500 jongeren bij relevante stakeholders.

Tijdens het IDOLS traject betekent dat concreet voor de MONNIE movement:

  1. Met de relevante Stakeholders aan tafel zijn 10 bottlenecks geïdentificeerd en is er minimaal 1 bottleneck opgelost.
  2. Er is een maatschappelijke business case opgesteld. Daarin zijn de kosten van schulden en het (kostenbesparende) effect van de MONNIE app doorgerekend en gevisualiseerd.
  3. Er is een campagne uitgevoerd waardoor het maatschappelijke debat over ‘schulden’ bij jongeren is geactiveerd en in het bijzonder de verantwoordelijkheid van schuldeisers bij het tot stand komen van de schulden aan de orde te stellen.