Hoe ziet een werkdag bij A/BZ eruit? Kijk mee door de ogen van onze Service Designer Madelaine

We noemen onszelf meester in het neerzetten van het innovatieproces. A/BZ neemt de toekomst als uitgangspunt en ontwerpt de weg ernaartoe. Hoe zoiets gaat? Om dit verduidelijken, kijken we mee over de schouders van onze ontwerpers.

Hoe ziet een werkdag bij A/BZ eruit? Kijk mee door de ogen van onze Service Designer Madelaine

Madelaine is Service Designer bij Afdeling Buitengewone Zaken. Zoals de naam al verklapt: ze (her)ontwerpt diensten. Het gaat hierbij niet alleen om de dienst, maar juist om alles eromheen. Met haar kennis over gedragsverandering wil ze mensen vooral plezierige ervaringen geven. Ze streeft er als ontwerper naar om met haar ontwerpperspectief langdurig impact te hebben op maatschappelijke thema's.

09:00 uur

De dag wordt afgetrapt met het project WO=MEN - een vereniging die de ongelijke (machts)verhoudingen tussen vrouwen en mannen wereldwijd op de kaart zet. Zij hebben ons gevraagd om een installatie te maken over de werk- en zorgverdeling tussen mannen en vrouwen. Deze zal binnenkort op meerdere Nederlandse beurzen te zien zijn om een dialoog aan te wakkeren over dit vraagstuk. Wat we voor ogen hebben is dat partners openhartig met elkaar in gesprek gaan en in overeenstemming komen over hun werk- en zorgverdeling.

"Met de installatie willen we bezoekers in het hoofd van het andere geslacht laten kruipen aan de hand van gesproken verhalen. Want wie wil dat nou niet, een keer in het hoofd duiken van de ander?"

Hier testen we onze gesproken verhalen onder mannen en vrouwen

Een leuk feitje: we hebben op onze advertentie maarliefst 500 aanmeldingen ontvangen. Het is blijkbaar een populair thema onder stemacteurs. Waarschijnlijk dragen ze graag iets bij aan dit thema, dat erg actueel en relevant is. Ik heb vanochtend met de producer - die gelukkig al een selectie had gemaakt - aan de telefoon gehangen en de beste stemmen uitgekozen. We hadden echt zo’n bol.com stem erbij. Klinkt leuk, maar niet heel alledaags natuurlijk.

13:30 uur

Na de lunch knal ik lekker door met de voorbereidingen voor de tussentijdse presentatie voor SmartwayZ.NL, een programma van de Provincie Noord-Brabant. We doen voor hen een groot project om de doorstroming op de A2 Randweg Eindhoven te verbeteren. Dit doen we vanuit het social design perspectief, dat binnen de overheid nog onontgonnen terrein is. Het uiteindelijke doel van dit social design traject is om te zoeken naar mensgerichte oplossingen.

Om latente behoeftes te ontdekken, gingen we in gesprek met belanghebbenden om hun huidige én toekomstige knelpunten in beeld te brengen.

Dit noemen wij needfinding. Vervolgens vormden we persona’s vanuit onze inzichten. Elke persona heeft andere behoeften, doelen en eindwaarden. Sommige reizigers zijn altijd haastig onderweg, hebben alleen maar korte ritjes of rijden kriskras van het noorden naar het zuiden van het land. Met deze inzichten hebben we vervolgens een enquête opgezet en afgenomen onder bijna 900 mensen. Door de enquête konden we de persona’s valideren en daarmee zicht krijgen op wie nou de typische weggebruikers zijn op wegtracé (een prachtig woord dat je leert als je met verkeersanalytici samenwerkt). De inzichten van de enquête gebruiken we als startpunt om interventies mee op te zetten. Waarmee we naar verwachting écht impact hebben.

17:00 uur

Een belletje van de gedragspsychologie studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor het project Monnie* werken we samen met hen en dat is leerzaam voor beide kanten. Ik begeleid de studenten bij hun onderzoek, waarbij zij de achterliggende gedragingen van de Monnie app onder mbo studenten toetsen, ze onderzoek doen naar geld lenen en naar hoe het komt dat het opbouwen van schuld er voor sommigen zo gemakkelijk in sluipt.

Ik heb net met hen overlegd over hoe ze een interventie kunnen doen met de mbo studenten in onze testklassen. Met de interventie wordt getoetst of de aannames vanuit het literatuuronderzoek kloppen en hoe ze het beste in de app kunnen worden ingezet.

Hoe kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat mbo studenten de app ook daadwerkelijk gaan gebruiken?

En hoe kun je grenzen op lenen stellen die niet te verplichtend zijn maar de student wel helpt met het maken van financiële beslissingen? De gedragspsychologen in opleiding met wie wij samenwerken geven daarmee een psychologisch gefundeerde ‘backbone’ aan de app. Aangezien ik zelf vorig jaar een post-master gedragspsychologie heb afgerond is dit voor mij perfect om binnen de gedragskunde scherp te blijven!

* = Monnie is een app om jongeren te helpen om achterstallige betalingen weg te werken. De app geeft jongeren overzicht in hun financiën, geeft de mogelijkheid tot directe betaling, vertaalt de financiële situatie naar eenvoudige stappen en biedt een link naar (online of offline) hulp bij complexere problemen.