Placemaking

Methode
Wat is placemaking?

Placemaking is een veelzijdige methode om verbinding te leggen tussen mensen en openbare ruimtes, zoals parken, stadscentra, waterkanten, markten, pleinen, buurten, straten en campussen. Het inspireert mensen om gezamenlijk publieke ruimtes te creëren die bijdragen aan het welzijn van mensen.

Waarom is dit belangrijk? Gemeentes kunnen met deze methode (meer) betekenis geven aan een bepaalde buurt, stad of regio. Dit heeft weer een positieve effect op de waarde van een stad, provincie en/of land. Bewoners, bezoekers en ondernemers zullen zich meer verbonden voelen met een plek die is gecreëerd met placemaking.

De essentie van placemaking is dat bewoners zijn betrokken bij het inrichten van de publieke ruimtes. Het doel is om een place te ontwerpen waar alle belanghebbenden zich verbonden mee voelen.

Wat kan A/BZ hierin betekenen?

De ontwerpers van Afdeling Buitengewone Zaken beroemen zich erop dat ze voor elke plek iets kunnen betekenen door betrokkenen te faciliteren in dit proces. Deze methode leidt tot nieuwe inzichten of andere perspectieven, alternatieve modellen of het herdefiniëren van de bestaande kaders.

Placemaking begint vaak met het definiëren van de probleemstelling en daarmee hop die mogelijk leiden tot een oplossing van de probleemstelling richting het ontwerp doel, en genereren ideeën die mogelijk de aannames kunnen toetsen. In een volgende stap proberen we de ideeën tastbaar en beleefbaar te maken opdat we kunnen onderzoeken of de aannames klopten.

Terwijl we de ideeën tastbaar en beleefbaar maken, ontstaat er een nieuwe plek. We veranderen het concept gaandeweg, afhankelijk van de gedragingen van de gebruikers. Het ontwerp doel hebben we daarbij altijd in gedachten.

meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Jan Belon