Low-fi & High-fi Prototyping

Techniek
Wat is Low-fi & High-fi Prototyping?

Als een beeld meer zegt dan duizend woorden, dan zijn het bij een prototype miljoenen extra. Een prototype is een vroege vorm van een product of dienst gemaakt om een concept of proces te testen. Ze zijn bedoeld om de gebruikerservaring van het eindproduct over te brengen en daarmee het concept te valideren: het perfecte instrument voor discussie. Door dit snel en iteratief te doen genereer je al vroeg in het proces feedback van je klanten dat kan leiden tot het verbeteren van het definitieve ontwerp. Ook vermindert het de kans op noodzakelijke veranderingen later in het proces.

Er is een verschil tussen low- en high-fidelity prototypes. Wanneer we te snel hi-fi inzetten dan zullen gebruikers zich bijvoorbeeld te veel richten op het visuele ontwerp, wat weer niet geschikt is voor een low-fi prototype in een vroeg stadium - daar volstaat lorem ipsum tekst of een kronkellijntje. Een voorbeeld van een low-fidelity prototype is een paper prototype, waarbij ruwe schetsen en knipsels een stuk software kunnen nabootsen. Sommige prototypes zijn non-actief, anderen weer interactief: wil je weten hoe mensen denken over bepaalde aspecten, of wil je het gebruik van functionaliteiten analyseren?

Het doel van prototyping is niet om klaar te zijn met het ontwerp maar om meer te leren over de sterktes en zwakheden van het idee. Met verdere prototypes kunnen nieuwe richtingen worden geexploreerd.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Prototyping bestaat uit meerdere herhalingen van een proces in meerdere stappen. Allereerste creëren we een mock-up van een product of dienst waarbij we een aantal functionaliteiten verkennen die we willen testen. De kwaliteit van het prototype kan verschillen van een kartonnen doos tot een volledig uitgewerkte user interface op een iPad. We delen vervolgens het prototype met gebruikers en beoordelen of het voldoet aan hun behoeften en verwachtingen. Vaak doen we dit niet middels een interview maar zetten we Hidden Design in: ze gebruiken het of niet. De reden waarom is dan al gauw overduidelijk. Op basis van feedback identificeren we vervolgens gebieden die moeten worden verfijnd, nader omschreven of verduidelijkt.

Het grote voordeel van het werken met prototypes is dat ze ontwerp keuzes weten te bevestigen of ontkrachten voordat op duurdere niveaus tijd en inspanning wordt besteed.

Prototyping biedt door zijn sterke continue betrokkenheid van de eindgebruiker de mogelijkheid om goed te monitoren en het moment van de gunstigste kosten/baten- verhouding te signaleren, zowel voor de producent als voor de afnemer. Daarbij biedt prototyping ook de mogelijkheid om te voldoen aan de trend van producten-op-maat. Bij organisaties kan prototyping bijvoorbeeld gebruikt worden voor het testen van opties, concrete producten en diensten en in- en externe werkprocessen.

Meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Jan Belon