Gebruikersonderzoek

Methode
Wat is Gebruikersonderzoek?

Ontwerp en onderzoek kunnen elkaar in veel verschillende vormen aanvullen. Vaak worden onderdelen van een ontwerp onderzocht zodat complexe ontwerpbeslissingen met een goede onderbouwing gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan vormstudie, maar ook aan materiaal-, constructie- of markt-onderzoek. Zo is er ook gebruikersonderzoek dat bekijkt hoe gebruikers van een product of dienst deze gebruiken.

Nu producten en diensten steeds interactiever worden en meer met ons en elkaar communiceren, worden mensen en hun gedrag telkens essentiëler voor een goed ontwerp. Gebruikersonderzoek staat daarom centraal in verschillende fases van het ontwerpproces.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Als academische ontwerpers zijn ontwerp en onderzoek voor ons als van nature geïntegreerd. We onderzoeken onze ontwerpen, en ontwerpen onze onderzoeken. Traditionele scheidslijnen tussen onderzoek, ontwerp en implementatie van nieuwe producten of diensten bestaan voor ons niet, we doen het allemaal door elkaar en tegelijkertijd. We gaan stap voor stap in de richting van onze resultaten: oprechte gebruikersinzichten, bewezen concepten (proof of concepts) en systemen die al gebruikt worden voordat ze helemaal af zijn.

Maar in welke fase we ons ook bevinden, de mens en zijn omgeving staat daarin altijd centraal. Het zijn mensen die ons inspireren te beginnen, hun behoeften die onze doelen bepalen en hun gedrag dat onze ontwerpen vormt.

meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Jan Belon