Wat is Design Thinking?

In een tijd waar nieuwe ideeën ieder aspect van ons leven transformeren, is de vraag naar deze transformatie en innovatie groter dan ooit. Het maakt niet uit waar we kijken, we zien problemen of mogelijkheden die kunnen worden opgelost door middel van innovatie: miljarden mensen die proberen te leven van een uiterst minimale hoeveelheid geld per dag, energie verbruik dat de beschikbare middelen van de planeet ver te buiten gaat en traditionele markten en bedrijven die voorbij worden gestreefd door nieuwe technologieën. Bij al deze problemen staan mensen centraal. Ze vragen om een human-centered, creatieve, iteratieve en praktische benadering om de beste ideeën en oplossingen te bedenken. Design thinking is een manier om tot innovatie te komen.

Design thinking kent een structuur maar is geen gegarandeerd succesvol vast proces dat volgens het boekje te volgen is. Bij design thinking definieert men het probleem en implementeert de oplossingen, met de wensen en behoeften van de eind gebruiker in het hart van de concept ontwikkeling. Dit proces concentreert zich op needfinding, begrijpen, aannames vormen, creëren, maar vooral doen.

Design thinking zet de mythe van het creatieve genie met een briljant idee opzij en zorgt voor een structurele manier van werken waarbij een creatieve, human-centered ontdekkings proces in gang wordt gezet, gevolgd door iteratieve cycli van prototyping, testen en pivoteren.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Afdeling Buitengewone Zaken ontwikkelt totaal nieuwe producten, diensten en systemen, maar geeft ook aan reeds bestaande vormen een nieuwe betekenis. Onze manier van werken ademt design thinking. Afdeling Buitengewone Zaken zet de strategie uit, beheert het proces en ziet erop toe dat doelen worden behaald. Met nieuwe verfrissende concepten kunnen nieuwe doelgroepen of markten worden aangesproken.

In veel van onze projecten gaan we een ontwerptraject in partnerschap aan. Dat wil zeggen dat wij de verantwoordelijkheid nemen over het proces, maar daarin onze klant begeleiden en helpen in ieder onderdeel. Zo hebben we aan het eind van het traject niet alleen een goed proces neergezet met tastbare resultaten, maar de klant leert ook hoe hij dit in andere trajecten kan toepassen.