Design probes

Methode
Wat zijn Design probes?

Cultural probes, diary studies, user diaries en design probes zijn allemaal participatieve ontwerpmethoden waarmee je tot diepere inzichten kan komen. Met deze methoden kan een doelgroep actief deelnemen in het onderzoek. Laat je doelgroep aan de slag gaan met het maken van foto's of een dagboek bijhouden. Vroeger maakte ontwerponderzoek vooral gebruik van observaties, en traditioneel marktonderzoek richtte zich vooral op wat mensen zeggen en denken. Met participatieve ontwerpmethoden krijg je meer oprechte en ongestuurde informatie en inzichten, in plaats van vooral wenselijke antwoorden. Dit kan overigens wel leiden tot resultaten die multi-interpretabel zijn in plaats van het geven van één sluitend antwoord.

Inzicht in context en inspiratie voor ontwerprichtingen
Design probes zijn veelvoorkomend binnen de participatieve ontwerpmethoden. De gebruiker - een participant uit je doelgroep - wordt gezien als proefpersoon die bestudeerd kan worden. Gebruikers krijgen taken en materialen mee naar huis om eenvoudig verslag uit te kunnen brengen van hun eigen ervaringen, en hun ideeën uit te drukken. Probes worden vooral ingezet om inzicht te krijgen in de context van de doelgroep en om inspiratie op te doen voor ontwerprichtingen in het begin van een ontwerpproces. Probes worden door een ontwerper ontworpen en vervolgens naar de gebruikers uitgestuurd, die de probes zich eigen maken en daarna terugsturen.

Handelen vanuit een eigen persoonlijke omgeving
De gebruikers handelen vanuit een eigen persoonlijke omgeving, en kunnen dit doen op een eigen gekozen moment en plaats. Dit geeft het voordeel dat de invulling eerlijker en persoonlijker is en dat de gebruiker zich op zijn of haar gemak voelt.

Generatieve toolkits
De tools, technieken en methodes die gebruikt worden in de aanpak met design probes overlappen steeds meer met generatieve toolkits. Met een generatieve toolkit wordt de gebruiker juist gezien als partner in een ontwerpproces.

Wat kan Afdeling Buitengewone Zaken hierin betekenen?

Afdeling Buitengewone Zaken helpt je bij het hele ontwerpproces. Eerst wordt vastgesteld welke inzichten met design probes naar boven moeten komen drijven. Samen vinden we antwoorden op vragen zoals: 'Wat zijn de doelen?', 'Wat zijn de verwachtingen?' en 'Waar moet de focus op liggen?' Wanneer dit duidelijk is, begint de ontwikkeling van design probes. De probes worden uiteindelijk omgezet om rijk inzicht te krijgen in individuele ervaringen van gebruikers. Gebruiker worden hiermee in staat gesteld om vorm te geven aan hun ervaringen en ideeën en daarmee de impliciete en latente behoeftes bloot te leggen.

Meer weten?

Neem contact op met voor een afspraak of lees meer
Mail nu Over ons

Jan Belon