We brachten burgers en provincie in gesprek over het gebruik van de zee

Door de komst van de Deltawerken verloor het meest westelijke gebied van de provincie Noord-Brabant de aansluiting met de zee en haar zoute water. Wat overbleef is een moeilijk bruikbaar gebied. De provincie Noord-Brabant maakt zich hard voor een gezonde Delta waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar het bedenken van nieuwe eigenschappen voor het gebied kan de provincie niet alleen, de behoeftes van de burgers moeten goed meegenomen worden. Dankzij de installatie Connecting Delta is een dialoog voor langere tijd op gang gebracht.

Installatie

We zien twijfelende voorbijgangers: ”Brabant en zee? Gekke combinatie!” Een goed begin voor een gesprek met een medewerker van de provincie, want hoe kan Noord-Brabant de zee bij het Volkerrak zich eigen maken? De gedachtes zijn geprikkeld, ogen beginnen te twinkelen en de burgers denken erop los. “Een worstenbroodje met mosselen!“ roept een voorbijganger, “ik zou er energie op gaan wekken door de combinatie zoet en zout water” zegt een gepensioneerde man doordacht. Hij schrijft het op ideeënkaart in de hoop dat ze er bij de Provincie mee aan de gang gaan.

Inzichten

Gedurende ieder evenement waar Connecting Delta aan deelneemt worden alle ideeën verzameld, uitgeplozen, geanalyseerd en toegevoegd aan de richtlijnen en wensen voor een verbeterd gebied. Samen met A/BZ bekijkt de provincie hoe de ideeën geïnterpreteerd moeten worden en wordt er gezamenlijk gewerkt aan een passende strategie. Op deze manier is er nieuw leven geblazen in een vraagstuk dat al zeer geruime tijd relevant is.

A/BZ werkte aan het concept en de interactie, strategie en realisatie van Connecting Delta.

Meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Jan Belon