We brachten alle OPEN led-bordjes samen uit één Rotterdamse buurt

In de schatkamer van het Het Nieuwe Instituut kom je allerlei verrassende vondsten tegen. Iedere drie maanden vindt in deze schatkamer een tijdelijke expositie plaats rondom uiteenlopende thema’s. Voor de periode oktober-december 2014 vroeg Het Nieuwe Instituut de Afdeling een tijdelijke interventie te doen gebaseerd op het thema nachtvlinders/gastvrijheid en een verdere invulling van avond te geven.

We doken een aantal avonden de Rotterdamse straten op en verzamelden 25 OPEN-bordjes van nachtwinkels, dönerzaken, kappers en rotishops. Een oververtegenwoordigd symbool waarmee ondernemers hun gastvrijheid laten zien. Door deze bordjes samen op één plek op te hangen in de trappengang van de schatkamer stellen we het symbool en haar gastvrijheid ter discussie.

>
Meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Gordon Tiemstra