Innovatie in architectuurland: Nieuwe Wateren

eigen project

Naar aanleiding van een open oproep van de Internationale Bauausstellung (IBA) Parkstad kwam een bijzondere samenwerking tussen Afdeling Buitengewone Zaken en twee Eindhovense architectenbureaus tot stand. Samen formuleerden we een projectplan voor de regio waarin het zwaartepunt ligt bij de transformatie van een voormalig gesloten mijngebied naar een natuurlijk recreatiegebied met mogelijkheid tot zwemmen, fysiotherapie, therapiebaden en wellness. Belangrijk in het plan zijn het duurzaam gebruik van de in de regio beschikbare natuurlijke bouwstoffen en de toepassing van social design methodieken, waarbinnen grote aandacht is voor de wensen en feedback van de lokale bevolking.

Het team zet vooral in op een sociale vorm van design en architectuur, waarin het welzijn en de mening van de bewoners op de eerste plaats komt. Nieuwe Wateren wil in één van de zandkuilen van de Sibelco Zandgroeve (voorheen Sigrano) een voor iedereen toegankelijk natuurbad met bijbehorende welzijnsfuncties realiseren. Centraal in het plan staat een faciliterende rol voor de groeve, gericht op het welzijn van de almaar ouder wordende bevolking van Parkstad. Ook stimuleert het plan bouwen met in de regio van oorsprong aanwezige grondstoffen als leem, hout en industriële hennep. Nieuwe Wateren putte inspiratie uit projecten in het buitenland die met eenzelfde soort formule succes hebben geoogst, zoals het Zwitserse badcomplex Therme Vals.

Als team geloven we in plannen die van onderaf worden ondersteund. We zetten in op een plan dat ruimte laat voor ideeën en invloeden vanuit de omgeving. We pleiten daarom voor een een parallel proces waarbij de architectuur wordt ondersteund door social design. Een goede sociale verankering zorgt voor draagvlak en enthousiasme vanuit de gemeenschap. Met dit parallelle social design proces op basis van needfinding, prototyping en Hidden Design, wordt informatie uit de gemeenschap geïntegreerd in het ontwerpproces.

Meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Jeffrey Braun