We matchten boeren met ontwerpers voor het oplossen van vraagstukken

Samen met agrarische en creatieve ondernemers zoekt Food Cabinet naar innovatieve en creatieve oplossingen voor de toekomst van onze landbouw. Het platform Agri meets Design heeft als doel boeren en ontwerpers te laten samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Food Cabinet schakelde ons in om boer en ontwerper kennis te laten maken met elkaar, vervolgens te koppelen en nieuwe projecten op te starten.

Voedsel staat aan de basis van onze menselijke behoeften. Wanneer ontwerpers kunnen inspelen op vraagstukken binnen de agrarische sector dan raakt dat niet alleen die fysiologische behoefte, maar heeft dat zijn uitwerkingen op alle andere behoeften en wensen.

Twee problemen: ontwerpers en boeren spreken nog niet dezelfde taal en weten vaak niet van elkaars bestaan af. Boeren weten niet welke type ontwerpers er zijn en met welk probleem of kans ze nu zitten, voor ontwerpers is de agrarische sector vaak onbekend terrein. De kennismaking wordt daarom gefaciliteerd op een manier die bij beide groepen past: boeren en ontwerpers kunnen in hun eigen taal aangeven wat ze kunnen en waar ze naar op zoek zijn.

Pop-up loket

Passend bij de huisstijl van Agri meets Design werd samen met Ruigwerk een pop-up loket gerealiseerd op de Dutch Design Week 2015. Boeren en ontwerpers met een pranged vraagstuk of een goed idee konden daar hun ideeën delen. De slimme matchmaking gebeurt vervolgens achter de schermen: Agri meets Design is daarbij de verbindende factor. Uit alle tijdens de Dutch Design Week opgehaalde resultaten worden in het oog springende ideeën geselecteerd die vervolgens worden uitgenodigd voor een ontwerpsessie.

Laatste foto overzicht Ketelhuisplein: Dutch Design Week, foto © Sjoerd Eickmans.

Meer weten?

neem contact op met voor een afspraak of lees meer
mail nu over ons

Gordon Tiemstra